İstanbul Büyükşehir Belediyesi, LED'li sinyalize kavşak teknolojisini kullanılmaya başlanmıştır.

Gelişmekte olan ülkelerde trafiğe yapılan yatırımlar, kent politikalarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Nüfus yoğunluğu dikkate alındığında, İstanbul'un, trafik uygulamaları konusunda detaylı planlama gerektiren bir şehir olduğu ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde yaşamın her alanında olduğu gibi trafik yönetiminde de, uygulamalarda çevreye duyarlı materyallerin kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bu, yalnızca mevcut durumu iyileştirme anlayışının ötesinde, uzun vadeli ve ileri görüş gerektiren bir yaklaşımdır.Yaşadığımız süre içerisinde kaynakların doğru kullanılması; bizim hayatımızı kolaylaştıracağı gibi, geleceği miras bırakacağımız nesillerin, dengeli bir hayat sürmeleri açısından da oldukça önem arz etmektedir.

Kalkınmanın sürekliliğinin kaynakların da sürekliliğine bağlı olması; "Bugünün ihtiyaçları karşılanırken, gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılama gücünden ödün vermeden ilerleme" sloganı ile özetlenmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı" doğrultusunda çevreye saygılı teknolojilerin kullanılmasına veya bunlara yönelinmesine ağırlık vermektedir.

Trafik ile ilgili gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde 3 ana unsur göz önünde bulundurulmaktadır:
1-) Çevreye dost malzemeler kullanma
2-) Enerji tasarruflu ürünleri tercih etme
3-) Alternatif enerji kaynaklarına yönelme

Trafik sinyalizasyonunda kullanılan akkor flamanlı lambaların, ilk kurulum maliyeti düşük olmasına karşılık harcadığı enerji ve bakım maliyeti yüksektir.Yüksek enerji tükettiği, gün ışığında rahatça algılanamadığı ve sık arızalandığı için akkor flamanlı lambaların yerine LED'ler (Light Emitting Diodes) kullanılmaya başlanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, LED'li sinyalize kavşak teknolojisine dünyada ilk olarak geçen sayılı belediyelerden biridir. LED'li kavşaklar 2000 yılı itibari ile kurulmaya başlanmıştır.

Kent içindeki sensör ve kamera sistemlerinde, alternatif enerji kaynaklarına yönelmekteki amacımız; yenilenebilir kaynakları kullanarak, enerji üretiminde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen bir kültür geliştirmek, bu konuda örnek teşkil etmek ve ülkemizde bu sektörün gelişimini desteklemektir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, LED'li sinyalize kavşak teknolojisine dünyada ilk olarak geçen sayılı belediyelerden biridir. LED'li kavşaklar 2000 yılı itibari ile kurulmaya başlanmıştır.


Kaynak: www.tkm.ibb.gov.tr