drfatura.com

Değerli Müşterilerimiz,

Kullanmakta olduğumuz enerji kaynaklarının tükenmekte olması, enerji tüketim maliyetlerinin gün geçtikçe artması, kullanılan enerjinin tam olarak faydalanamadan tüketiliyor olması, enerjinin gerçek ihtiyaçtan fazla (gereksiz) tüketimi, kontrolsüz kullanımın haddinden fazla çevre kirliliğine neden olması, enerjinin verimli kullanılması konusunda her işletmenin tedbirler alması ihtiyacını doğurmuştur.

'Dr. Fatura' olarak biz, enerji maliyetlerinin işletme ekonomisi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, israfın önlenmesi, çevrenin korunması, işletmenizin karlılığının sağlanması ve enerji kullanımında verimliliğin artırılması konularında hizmetinizdeyiz.

Saygılarımızla,
"Dr. Fatura" Tasarruf Merkezi.