Atom enerjisi kurumu başkan danışmanı Gül Göktepe’ nin sabah gazetesindeki açıklamasına göre 2020 yılında ihtiyacımız olan enerjinin %76 sını ithal kaynaklardan karşılıyor olacağımız belirtiliyor. Bu durum Enerji verimliliğinin ne kadar önemli olduğu konusunda bize fikir vermeye yeter.

Neyse ki, işletmenizin enerji giderlerini düşürmek için aşağıdaki alanlarda danışmanlık faaliyetlerimizle yanınızdayız.


İlk Analiz - Enerji tasarrufu çalışmaları öncesinde işletme enerji profilinin çıkarılması.

Hedef Belirleme - Enerji tasarrufu için yapılan analiz sonuçlarına göre değerlendirme yapılarak hedeflerin belirlenmesi.

Stratejik Plan - Enerji tasarrufu için belirlenen hedeflere ulaşabilmek için gerekli stratejik planın oluşturulması.

Eylem Planı - Enerji tasarrufu için oluşturulan stratejik plan üzerinden öncelikler belirlenerek eylem planı hazırlanması.

Aksiyona Geçiş - Enerji tasarrufu için oluşturulan eylem planı dahilinde harekete geçilip, ürünlerin uygulanması, gerekli montajların yapılması, teknik tedbirlerin alınması.

Sonuç Raporu - Enerji tasarrufu için aksiyon sonuçları izlenir, değerlendirilir, tasarruf tedbiri alınmadan önceki durumla karşılaştırma yapılarak hazırlanan sonuç raporu yönetimle paylaşılır.