Telefon maliyetlerinizide %50 oranında düşürmek için müşteri hizmetleri yetkililerimizle irtibata geçmeniz yeterli.


IP telefonu ile ilgili kavramlar

IP telefonu, TCP/IP ağları üzerinden telefonla iletişimleri ifade eder. Devre anahtarlı ağ üzerinde analog ve dijital sinyaller içeren PSTN’den farklı olarak, IP telefonu paket anahtarlıdır. Ağ üzerinden aktarılacak bütün bilgiler, veri paketlerine ayrılır. Her paket, kaynağını ve hedefi içeren bir başlığa, bir sıra numarasına, bir veri içeriği bloğuna ve bir hata denetim koduna sahiptir. Yönlendiriciler ve sunucular, bu paketleri hedeflerine ulaşana kadar ağ üzerinde yönlendirir. Paketler ulaştığında, özgün sıralarına yeniden çevirmek için sıra numarası kullanılır. Bir telefon aramasına özel bir devre ayıran PSTN telefonundan farklı olarak, veri paketleri diğer aktarımlarla bir devreyi paylaşır.


IP telefonu nasıl çalışır?

IP telefonu, ayrı kanallar halindeki ses, video ve veriyi, ortak bir taşıma kanalı olarak TCP/IP kullanarak, verimli bir şekilde bir kanalda birleştirir. IP telefonu kullanan istemciler, hem varolan çoklu ortam donanımını hem de bir PSTN bağdaştırıcısına takılı bir telefonu kullanırlar.

IP telefonu, isteğe bağlı olarak, sesli iletişim, sesli posta, video posta ve videoyu destekler. IP telefonu ayrıca, Internet ve varolan IP tabanlı LAN’lar ve WAN’lar üzerinden sesli ve görüntülü konferansa olanak sağlar.


IP telefonunun yararları

IP telefonu, IP kullanan bütün ağlar üzerinde çoklu ortam trafiğini yürütür. Bu, kullanıcılara hem fiziksel ortamda (PSTN hatları, xDSL, ISDN, kiralık hatlar, eş eksenli kablo, uydu ve burgulu çiftlerde), hem de fiziksel konumda esneklik sağlar.
IP telefonu, ses ve yayın videosu gibi varolan hizmetlerin maliyetini düşürür ve sesli ve video konferansı içine alacak şekilde iletişim araçlarını kapsar.


IP telefonu için TAPI desteği

İki telefon hizmet sağlayıcısı, Windows Server 2003 ailesinde IP telefon desteği sunar: H.323 TAPI Hizmet Sağlayıcısı ve Çok Noktaya Yayın Konferans TAPI Hizmet Sağlayıcısı. Bu hizmet sağlayıcıları H.323 ve IP çok noktaya yayın görüntülü konferans standartlarını destekler ve farklı IP telefon programlarının birbirleriyle etkileşimli olarak çalışmasını sağlar. Kuruluşlar, artık Internet genel erişiminin bütün avantajlarından ve gerçek zamanlı iletişim için şirket intranetinin hızından yararlanabiliyorlar.


IP telefonu için Hizmet Kalitesi

Internet gibi paket anahtarlı ağlar, taraflar arasında özel bir bağlantı sağlamadığından Hizmet Kalitesini (QoS) PSTN gibi güvence altına alamazlar. Bu ağlar, bugüne dek e-posta ve dosya aktarma gibi, çeşitli QoS’nin kabul edildiği programlar için kullanılmıştır.

Kuruluşlar, artık, yüksek kaliteli IP telefonuna gereken yeterli bant genişliği ve geçiş noktaları arasında çok sayıda yol elde etmek için özel ağlar oluşturabilmektedirler. Yeni yazılım ve donanım, OoS’yi geliştirmiştir ve ağ sıkışık olsa bile, bir WAN’deki IP üzerinden giden ses, standart PSTN aramaları kadar iyi olabilmektedir.